Garantie & Klachten

Bedankt dat u heeft gekozen voor een origineel LUXE VYBE horloge.

Bij de ontwikkeling en het samenstellen van het uurwerk is gebruik gemaakt van de meest geavanceerde technieken. Voordat het horloge voor de verkoop werd vrij gegeven is het op alle onderdelen streng gecontroleerd. Uw LUXE VYBE horloge heeft een garantie van twaalf (12) maanden na de datum van aankoop. De garantie wordt verstrekt door LUXE VYBE volgens de hierin opgenomen voorwaarden. De LUXE VYBE  garantie dekt gebreken in het materiaal en fabricagefouten die reeds aanwezig waren ten tijde van levering van het gekochte LUXE VYBE horloge (“gebreken”). De garantie is slechts geldig indien deze is gedateerd, juist en volledig ingevuld en voorzien van een stempel van een officiële LUXE VYBE dealer (“geldig garantiecertificaat”). Gedurende de garantieperiode heeft u op vertoon van uw geldige garantiecertificaat recht op gratis reparatie van gebreken. Indien uw LUXE VYBE horloge niet zo-danig hersteld kan worden dat normaal gebruik daarvan mogelijk is, garandeert LUXE VYBE dat uw horloge zal worden vervangen door een horloge met dezelfde of gelijke kenmerken. De garantie voor het vervangende horloge loopt af twaalf (12) maanden na de datum van aankoop van het vervangen horloge.
Deze fabrieksgarantie omvat niet:

  • de levensduur van de batterij;
  • normale slijtage (bijv. een gekrast kristal; verkleuringen en/of veranderingen in het materiaal van niet-metalen bandjes en kettingen, zoals leer, textiel, rubber; afschilferen van vergulde of verzilverde delen);
  • beschadigingen aan enig onderdeel ten gevolge van abnormaal/ruw gebruik, achteloosheid, nalatigheid, ongelukken (stoten, deuken, verpletting, gebroken kristal, e.d.), oneigenlijk gebruik van het horloge en niet-nakoming van de door LUXE VYBE verstrekte gebruiksaanwijzingen;
  • indirecte of gevolgschade ten gevolge van bijvoorbeeld het gebruik, niet-functioneren, gebreken of onnauwkeurigheid van het LUXE VYBE horloge;
  • het behandelen van het LUXE VYBE horloge door onbevoegden (bijv. om de batterij te vervangen, onderhoud of reparaties) of het veranderen van de originele staat van het horloge onafhankelijk van LUXE VYBE.

Eventuele vorderingen jegens LUXE VYBE voor bijvoorbeeld aanvullende schadevergoeding naast de hierboven genoemde garantie worden hierbij expliciet uitgesloten, met uitzondering van eventuele bepalingen van dwingend recht voor de koper jegens de fabrikant.

Garantie

Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging.

Klachten

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@luxevybe.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.